Facebook

Laminasyon

Ahşap malzemelerdeki çarpılma ve dönme risklerini minimize etmek için kullanılan bir tekniktir. Tek parça bir ahşaba göre ciddi bir maliyet farkı olmasına rağmen ahşabın çalışma riskini azaltması, yüzey kalitesini yükseltmesi ve ahşaba direnç kazandırması gibi nedenlerden dolayı tercih edilmelidir. Yurt dışında bilim dalı olan bu yöntemle, statik hesaplara bağlı olarak oldukça geniş açıklıkların geçilmesine olanak tanınmaktadır.

Laminasyon işlemi sırasında, ahşap nem oranı, ortam sıcaklığı, özel tutkal normları, uygulama kalınlıkları, basınç, baskı süresi gibi çeşitli faktörlerin yanlışsız uygulanması şarttır. Ayrıca ağaç cinsi, kesim teknikleri, damar yapısı ve birleştirme yönlerine gereken önem verilmelidir. Literatür gereği lamine edilecek parçaların sayısı üçten az olamaz. Her bir parçanın genişliği 15 mm’nin altına düşmemelidir. Lamine edilecek parçalarda, D4 normunda çift komponentli özel tutkallar kullanılmalıdır( DIN EN 204- D4 ). Lamine parçaların birbirlerinden ayrılmayacağı, üretici firmalarca garanti edilmelidir.1 m. içersindeki budak sayısı 2-3 adeti aşmayacak şekilde kırmızı – kaynamış budakları olan profiller kullanılabilir. Budak çapları 1.5 – 2 cm’yi geçmemelidir. Kara ve düşer budakların profil yüzeylerinde yer almamasını sağlamak şarttır. Profil haline getirilen malzemelerin kalibre edilmesi gereklidir.Mantarlaşma, küflenme ve kurtlanmaya bağlı çürümelerin önü emprenye işlemi ile kesilmelidir. Bu yöntemin uygulanması boya ve cilalara sağlam bir zemin sağlaması açısından da faydalı olacaktır. İşlem, 1m3 ahşaba 20lt. emprenye kimyasalı emdirilecek şekilde yapılmalıdır.

Profiller, morsa-zıvana, kırlangıç geçme ve 45 derecelik kesim ile plastik kilitleme yöntemlerinden biri ile birleştirilerek kasa ve kanatlar oluşturulabilir.Ahşabın genleşme ve büzülme hareketinin minumum olduğu dolap, çekmece gibi kapalı mekan ürünlerinde kullanılan metal birleşim sistemlerinin dış mekan koşullarıyla yüz yüze olan pencerelerde tatbik edilmesi, paslanma ve ahşap-metal genleşme uyumsuzluğu sorunları yaratacaktır.

Yeni nesil pencerelerde olması gereken bir başka özellik; ispanyolet zamak karşılıklarının yerleştirileceği kanal detayının profil dizayn edilirken çözülmüş olmasıdır. Böylece, ahşabın oyularak ve kertilerek kötü görünüm arzetmesinin önüne geçilmiş olunur. Menteşelerde de son dönemlerde havalandırma amacıyla sıkça kullanılan çift açılım mekanizmalarının menteşelerinin kullanılması estetik kaygıları ortadan kaldıracaktır. Böylece, aynı oda içersinde yer alan tek açılım ve çift açılım menteşeleri aynı hizalarda olma avantajını yakalarken ileride çift açılıma geçmek isteyen tüketiciler içinde alt yapı standardı tesis edilmiş olacaktır. Fiyat olarak bant menteşelere göre daha pahalı olmakla birlikte bu yöntem ile sağlamlık estetik ve ayar kolaylıkları da elde edilmektedir.

Profil dizaynında camın yerleşeceği boşluk tasarlanmış olmalıdır. Isıcam alüminyumunun göz hizasından görülmemesi için 17 mm. ahşap yüksekliği gereklidir. Camı çepeçevre saracak hava kanalı detayı da profilde yer almalıdır. Doğramalarda kullanılan boya ve cilaların dış hava koşullarına dayanıklı olması gerekir. Sudan, tuzlu sudan, güneşin UV ışınlarından etkilenmemelidir. Çatlama, pullanma, tozuma ve dökülme yapmamalı zamanla solmamalıdır. Ahşabın genleşme ve büzülme hareketlerine ve sağlayabilecek esneklikte olmalıdır. Hava geçirgenlik özelliği ile kullanılan mekanın nefes alabilmesini sağlayabilmelidir. Bu özellikler bugün için ithal kökenli su bazlı boya ve cilalarda görülebilmektedir. Bu malzemelerin ahşap doğrama üzerinde film tabakası yapacak şekilde üç kat uygulanması esastır. Yüzeylerdeki pütürlerin önlenmesi için kat aralarında ince zımpara uygulamalarının yapılması ve bir kat tamamen kurumadan ikinci kata geçilmemesi tercih edilmelidir.

Elde edilecek profiller pencere ve kapı üretiminde kullanılacağına göre ısı – toz- ses yalıtımları da çözülmüş olmalıdır. Bu amaçla ahşap profil detaylandırılırken conta yuvaları da oluşturulmalıdır. 55 – 60 shore sertliğindeki EPDM kauçuk, nitril kauçuklu PVC ve elastomerler conta yapımında kullanılabilirler.

Camların ön ve arkalarında sızdırmazlığı temin için silikon uygulamaları görülmektedir. Ancak silikonun hatalı tatbik edilmesi ve dış hava koşullarının dayanıksız olması, belirli periyotlarda yenilenmesini gerektirecektir. Bunun yerine, profil detayında cam fitili yuvaları oluşturarak uygun form ve sertlikte cam contalarının sistemde yer alması tercih sebebi olmalıdır. Sistemde yer alan tüm cam fitili ve contaların gerdirilmeden profil üzerine yedirilerek takılması, köşelerinin conta makaslarıyla V şeklinde kesilmesi, birleşim noktalarının kauçuk yapıştırıcılarla birbirine bağlanması esastır. Aksi halde, soğuk havalarda çekme sonucu oluşabilecek açıklıklardan su, toz ve rüzgarın girmesi önlenemeyecektir. Silikonun evsafını kaybetmesi veya hatalı conta uygulamaları sonucu içeri girebilecek suyun, cam montajı sırasında alt kayıt boyunca ve sonra iki taraftan 15 cm. yüksekliğinde bir U oluşturacak şekilde nötr silikon uygulamasıyla izolasyonda sigorta görevi görecektir.

Cam montajlarında kanat sarkmalarını önlemek için tekniğine uygun olarak takozlama yapmak şarttır. Öyle ki; sarsıntılarla takozların yer değişiminin önlenmesi için gereken tedbirler alınmalıdır.

Cam çıtalarının tespitinde; yıldız başlı vida, mercimek başlı vida ve cam çivisi uygulamaları görülmektedir. Ancak özellikle sert ahşap türlerinde vida kırılmaları, vida başlarının zedelenmesi, paslanma gibi sorunlar çıkabildiği için bu konudaki en geliştirilmiş uygulamanın özel pnömatik tabancalarla başsız çivi çakılması olduğu görülmüştür. Yurt dışında da uygulanan bu yöntemle hem seri ve sağlam bir uygulama yapılmakta hem de çakılan çivi görülmemektedir. Ayrıca çıtaların hassas olmayan küçük makinelerle şantiye mahallinde kesilerek tek tek montajı göze hoş gelmeyen finişler oluşturmaktadır. Cam çıtalarının atölye şartlarında hassas makinelerle gönyesinde kesilip alıştırılması, köşelerinin poliüretan tutkallarla yapıştırılması, zımbalanması şeklinde oluşturulan hazır çerçevenin inşaatta takılması tercih edilmelidir. Keza, kasa ve kanat profillerinin kenar hatalarının örtmesi ve çıtaların kimisinin ileride kiminin geride kalmasını engellemek için çıta detayının profilin üstüne binecek şekilde lambalı dizayn edilmesinde fayda vardır. Doğramalar, pencere boşluğundan toplamda max. 1cm daha küçük olarak üretilmeli, yalnız köpükle değil mutlaka çelik dübellerle duvara tespit edilmelidir Doğramanın beton ve mermerlerle birleştiği düzlemlerde nötr silikon uygulaması yapılarak gerekli su, toz, ses ve hava izolasyonu sağlanmalıdır.